Welkom op de site van

Spirituele Regressie!

Regressietherapie – Spirituele Regressie is een regressiepraktijk, die gebruik maakt van regressie- en  reïncarnatietherapie, voice dialogue, opstellingen en innerlijk kindwerk.

Niet verwerkte ervaringen en hinderlijke gevoelens en gedachten gebruiken we als ingang voor een regressie. Dat is een herbeleving van een voorbije gebeurtenis, die ons in het hier en nu hindert. Ook als je daar moeilijk bij komt. Dan gebruiken we de blokkade zélf als ingang voor een sessie, die het oude patroon eindelijk doorbreekt.

Vaak hindert het probleem je zo, dat je tegen grenzen oploopt. Burn-out, ziekte of chronische vermoeidheid kunnen het lichamelijke gevolg zijn, om van de geestelijke gevolgen – bijvoorbeeld depressiviteit – maar te zwijgen. Een deel van jezelf geeft het op, een ander deel wil nog wel. Een stressvol beroep of dagelijkse activiteit, voegt daar nog het nodige aan toe.

Met spirituele regressietherapie krijg je de oorzaak van het probleem helder en scherp in beeld.  En werk je die oorzaak helemaal door. Mentaal, emotioneel én spiritueel – dat is op het niveau van je ziel. Wat uiteindelijk leidt tot catharsis: een mentale, emotionele en fysieke loutering, die leidt tot diep doorvoeld begrip. Echt begrip voel je niet alleen in je hoofd, maar in iedere cel van je lijf.

Terug naar de bron

In de praktijk van Spirituele Regressie volgen we het spoor terug naar de bron. Bijna vergeten lijken we soms, dat naar de oorzaak in veel (reguliere) therapieën niet eens meer  wordt gezocht. Men heeft de handen vol aan het bestrijden van de gevolgen… Niet onbelangrijk overigens. En vaak deskundig en professioneel. Maar zonder inzicht in de oorzaak van een geestelijk of lichamelijk probleem blijven veel remedies in de lucht hangen, of verergeren ze de situatie zelfs. Of worden de gevolgen wat gedempt, bijvoorbeeld met onderdrukkende medicijnen. Dat geldt nog meer voor psychosomatische klachten. Zoals lichtallergieën of angst voor bepaalde voorwerpen. Vaak zit daar een gebeurtenis onder, die we ons niet meer herinneren.

Bij Spirituele Regressie gebruiken we een meerwaarde van technieken die ons in de huidige tijd ter beschikking staan.  De spirituele dimensie ónder het probleem komt aan de oppervlakte. Niet opeens, maar in fasen, begeleid door een deskundig therapeut, en niet sneller of dieper dan je als cliënt wil en aan kan. De rode draad van al je levensthema’s en problemen te vinden en terug te rollen naar de oorsprong,  hoeft niet altijd. Soms is het gewoon genoeg om in 1 of twee sessies een heel specifiek probleem aan te pakken. Regressietherapie helpt je, om je persoonlijk te ontwikkelen en creatiever en verantwoordelijker door het leven te gaan.

Verbondenheid van geest, ziel en lichaam

Door de schatten die in ons onderbewuste begraven liggen, aan de oppervlakte te brengen, komt vaak pijn van onverwerkte emoties vrij. Daarmee komen er enorme positieve krachten vrij en krijg je je oorspronkelijke energie weer terug.  In meerdere sessies komt zelfs een proces op gang waarin je oorspronkelijke zelf weer helemaal terugvindt. Dan kun je door thema’s heen gaan als slachtoffer-dader-toeschouwer, en de dynamiek daartussen blootleggen. Maar ook onbewuste en dieperliggende thema’s, zoals hinderlijke overtuigingen, die je (vaak onbewust) tegenhouden om in je volle kracht te staan.

Opeens is het alsof je door een zware wolk heen gaat en een diepe verbondenheid ervaart met jezelf en je hogere zielskracht. Jou zo’n diepe verbondenheid te laten ervaren van geest, lichaam en ziel – van verleden, heden en toekomst, die samenkomen in het hier en nu, is het hogere doel van Spirituele Regressie.

.

Begeleiding door Maarten Wiegmans

Maarten Wiegmans studeerde politicologie, filosofie en Duits, voor hij zijn thuis vond in de regressie- en reïncarnatietherapie. Hij studeerde als regressietherapeut af bij het instituut Tasso op het verband tussen oog- en zichtproblemen en regressie- en reïncarnatietherapie.

Maarten Wiegmans is professioneel lid van Earth, de European Association of Regression Therapists en van de NVRT, de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten. Daarnaast is hij beroepslid van de Vereniging Integrale Vitaliteitskunde. Maarten Wiegmans is tevens gecertificeerd Zielsregressietherapeut en beschikt over het certificaat Medische en Psychosociale Basiskennis. Ook volgde hij Workshops familie-opstellingen bij Bert Hellinger en Stephan Hausner, Voice Dialogue bij Karin Brugman, Geweldloze Communicatie bij Marshall Rosenberg, en Ericksoniaanse hypnose bij Trance Art.

Als regressie- en reïncarnatietherapeut werkt hij in de regio Drenthe-Friesland-Groningen. Zowel in Assen als in Hoogeveen, in het Drentse Centrum voor Welzijn en Gezondheid, helpt hij vele cliënten in hun proces van vernieuwing, verbinding en persoonlijke groei. Ook geeft hij regelmatig lezingen en workshops. Verder is hij als docent verbonden aan de Tasso-opleidingen voor Transpersoonlijke Regressietherapie in Amersfoort en Bremen (Duitsland).