Agenda & Wetgeving

                                                                                  Workshops en lezingen

 

● Zaterdag 1 november 2014:
Workshops ‘Dromen en vorige levens.’
Locatie: Icoontheater Amersfoort, Leeghwater 1. Voor opgave en nadere info: www.droomvereniging.nl

● Woensdag 12 november 2014:
Lezing Zielsregressie. Locatie: Het Witte Licht , Meester Koolenweg 10, Zwolle. Opgave bij de Vereniging, tel. 038-4212366. Entree voor niet-leden is € 10,00. Nadere info: www.wittelicht.nl

● Zaterdag 24 oktober 2015:
Workshop ‘Meer Stroming in je Relatieleven’, met mini-regressies, meditaties, opstellingen en oefeningen. Locatie: Centrum voor Welzijn en Gezondheid, Het Haagje 109 in Hoogeveen. Entrée € 37,50 incl. koffie en thee, excl. lunch. Tijd: 10.00 – 17.00 u.
Download voor meer info de nieuwsbrief: Nieuwsbrief september 2015

● Zaterdag 16 januari 2016:
Lezing met Power Point over Zielsregressie, tijdens de Beurs Bewust Leven in Meppel. Locatie: CSG Dingstede, Gerard Doustraat 13, Meppel. Kosten zijn € 2,50 voor de lezing. Tijd: 15.00 – 15.45 u.
De beurs duurt van 11.00 u. tot 16.00 u. en is gratis toegankelijk.

● Zaterdag 22 oktober 2016:
Opstellingen op individuele thema’s o.l.v. Maarten Wiegmans en Marjolijn Hensems. Plaats: Oosterhoutstraat 9, Assen. Tijd: 10.30-17.00 u. Toegang € 49,50 pp. Opgave graag telefonisch of per mail bij [email protected] .
● Zaterdag 10 juni 2017:
Vertrouwen op de Beweging van je Ziel. Opstellingen over conflicterende loyaliteiten o.l.v. Maarten Wiegmans en Marjolijn Hensems. Plaats: Centrum Al Nour, Blekersstraat 17, Groningen. Tijd: 10.30-17.00 u. Toegang € 49,50 en € 79,50 voor het inbrengen van een opstellingsvraag . Opgave graag telefonisch of per mail bij [email protected] .
Download voor meer informatie de uitnodiging: Vertrouwen op de Beweging van je Ziel

● Dinsdag 3 juli 2018: Splits in the soul by other beings. Getting rid of charges and soul energies of other beings by a combination of constellation and regression techniques. Earth Association Annual Convention, Baarlo

                                                                                      Wetgeving

Op 1 januari 2016 is de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, Wkkgz ingegaan.
Vanaf 01-01-2017 dient iedere zorgprofessional:

  • Aangesloten te zijn bij een door het rijk erkende geschillencommissie.
  • Te beschikken over een procedure huiselijk geweld. Het door mij gevolgde stappenplan hiervoor vind je hier.
  • Een gratis klachtenfunctionaris voor cliënten beschikbaar te hebben.
  • De procedure voor het indienen van een klacht / het benaderen van de klachtenfunctionaris op de website te vermelden. De door mij gehanteerde klachtenregeling vanuit de NVRT vindt je op de pagina Intake, Tarieven en Vergoedingen.

Omdat ik ook lid ben van de beroepsvereniging VIV, kun je ook gebruik maken van de Klachtenregeling via VIV/CamCoop. Hieronder vind je de tekst, die je helpt om gebruik te maken van deze weg.

Binnen de wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:

  1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar: [email protected]
  2. Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging VIV Nederland. [email protected], de klachtenfunctionaris komt bij de Camcoop vandaan (https://www.camcoop.nl).
  3. Indien de Klachtenfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie, zoals kosten: https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Als Registertherapeut RBCZ ben ik tevens aangesloten bij TCZ en val ik onder het tuchtrecht van TCZ.

Ik hoop je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee te maken hebben, dan hoor ik dat graag.

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je.

Met vriendelijke groet en zeer hartelijk dank voor het in mij gestelde vertrouwen!


Making copy’s by means of photocopy, printscreening, or any other duplication of our website or parts thereof is prohibited without written permission from us.