Karma-coaching

Het woord ‘karma’ komt uit India en betekend zoiets als ‘daden.’ Bij karma denkt men vaak aan noodlot, onontkoombare gevolgen van vorige incarnaties, waarin we ons misdragen zouden hebben. Niet alleen ons persoonlijk karma achtervolgt ons dan, maar ook dat van de familie of de groep, waarvan we deel uitmaken. Er is zelfs iets te zeggen over het karma van naties of staten. Denk alleen maar aan Frankrijk, waar zich een krachtig centraal gezag ontwikkelde, en Duitsland, dat eeuwenlang verbrokkeld bleef in losse staatjes.

Karma en Bewustzijn

Wat is hier van waar? Uit onderzoek op het terrein van de transpersoonlijke psychologie komt ongeveer het volgende haar voren. Alles wat ons overkomt of wat we doen, laat een indruk in ons na. Door die indruk ontstaat er een neiging die handeling te herhalen of opnieuw door te maken. Dat klopt, met wat de psycholoog Freud ‘herhalingsdwang’ noemt. Veel mensen die iets traumatisch hebben meegemaakt, hebben de neiging om zo’n situatie, die tot het trauma leidde, opnieuw in het leven te roepen. Meestal doen we dat niet bewust.

Resten van vroeger

In oosterse godsdiensten, vooral in India, gelooft men dat onze daden ‘resten’ achterlaten. Ongeveer zoals rokers rookdeeltjes achterlaten in hun kleding. Sommige van die sporen roepen herinneringen aan vroegere acties op, andere activeren gedachten of handelingen. In India geloven veel mensen dat vooral die gedachten ons onvrij maken en belasten. Bijvoorbeeld, worden we telkens aangetrokken tot geliefden, die ons in de steek laten of verraden, we krijgen ouders  die ons tyranniseren, enz. Dit gaat allemaal door levens heen, net als onze gevoelens erover. Vaak begeleid door gedachten als: ‘ik ben het niet waard’, ‘ik verdien het niet’. Zulke  boodschappen en bijbehorende patronen kunnen tijdens de zwangerschap blijkbaar opnieuw actief worden. En helemaal als de moeder gedachten of gevoelens heeft die daarop lijken, zoals: ‘ik wil dit niet’, ‘dit wordt heel zwaar.’

Karma-coaching

Het goede nieuws is: na onze dood wordt er een hele hoop uitgewist. Maar sommige gevoelens, gedachten of intenties zijn blijkbaar zo hevig, dat je ze door levens heen met je mee kunt nemen. Zo kunnen schaamte, schuldgevoel, diepe vernedering en eerverlies onze dood overleven en ons bij een nieuwe incarnatie in de weg zitten.

Wat kunnen we hieraan doen in reïncarnatietherapie? Heel veel! We hebben namelijk steeds een vrije keuze. Karma is niet bepalend. We hebben er wél mee te maken – mogelijk is het zelfs een reden dat we hier zijn – maar we hoeven ons leven er niet door te laten sturen. Zogenaamd karmische ‘resten’ zijn namelijk zonder oordeel, en vaak deel van een leer- en groeiproces. Als we ons individuele moeilijkheid meer omarmen, is het niet meer de bananenschil waar we steeds weer over struikelen. Integendeel: het wordt een motor voor persoonlijke groei.

We hebben altijd de vrije keuze, om iets wel of niet te doen. Als je rooksporen ruikt in je kleding, kan je weer een sigaret opsteken. Maar je kunt ook je kleren wassen. Dat vraagt wel om het bewustzijn, dat die rooksporen er zijn, en kennelijk te maken hebben met je bewustwording en leerproces. Een gerichte karma-coaching na je sessie(s), kan je helpen je die oude stukjes bewust te maken, en sneller te groeien.