Kring- en rijgsessies

Kring- en rijgsessies zijn sessies, die ons helpen om de oogst binnen te halen van eerdere regressies. Ze brengen ordening in ervaringen door de deelpersonen van ons babys, kinderen, mannen en vrouwen uit die eerdere sessies bij elkaar te brengen.

Rijgsessie

In een rijgsessie doen we een aantal korte regressies, waarbij we beginnen met onze vermoedelijk oudste ervaring. Hierdoor ontstaat een indruk van de belangrijkste grote lijn je tijdlijn door levens en tijden heen. Je krijgt bijvoorbeeld een indruk van je belangrijkste sterke en zwakke punten en talenten, die je misschien ooit hebt gehad, maar die je hebt geparkeerd. Als een van die talenten of eigenschappen nú meer om je aandacht vraagt, kan het het voor jou belangrijk zijn, het wakker te maken en meer ruimte te geven.

Rijgsessies bieden de mogelijkheid om ervaringen uit meerdere (trauma-)momenten, bijvoorbeeld als slachtoffer én dader en op verschillende themas, in tijdsvolgorde door te werken en een plaats te geven. Dat is vooral zinvol als bepaalde themas nog niet geheel zijn verwerkt, maar wél al in eerdere regressies voorbij zijn gekomen. Daarbij kan het ook gaan om oudere sessies.

Rijgen is ook een manier om je oorspronkelijke doelen in een langer regressietraject te laten landen en overzicht te bieden over alle herbelevingen tot nu toe. Daarbij is van belang, dat je belangrijkste traumas min of meer zijn doorgewerkt.

Kringsessie

In kringsessies roepen we eerder opgeroepen delen van onszelf op, en zetten we die in de juiste tijdsvolgorde. We maken er een kring van en sluiten die. De huidige persoonlijkheid ontvangt de verbindende energie die hier het resultaat van is, en neemt deze in zich op.

Kringsessies zijn te vergelijken met opstellingen, waarbij delen van onszelf door personen worden voorgesteld. Belangrijk in een kringsessie is vooral het evenwicht tussen die (deel-)personen, en de huidige persoonlijkheid. Ook in kringsessies komt het eerdere therapeutische proces op zielsniveau samen, en vormt het hiervan een mooie afronding.