Persoonlijke groei

Wanneer is het punt bereikt, dat je niet meer kunt spreken van therapie maar van persoonlijke groei? De grenzen zijn niet altijd duidelijk te trekken.  Miguel de Cervantes, de schrijver van ‘Don Quichot’ wist het al: ‘De weg is beter dan de herberg.’ Persoonlijke groei is onderweg zijn.

Wanneer is het doel van Regressie- en Reïncarnatietherapie bereikt? Volgens Bontenbal en van der Maesen, auteurs van het veelgeprezen ‘Handboek Reïncarnatietherapie’ is dat, als je ‘stromende verbindingen’ hebt. Met jezelf, je partner, mensen om je heen, de aarde (bezit) geld en, last but not least, de cultuur waar je deel van uitmaakt. Als je flexibel bent, in het midden van uitersten.

Moed en overmoed

Moedig zijn bijvoorbeeld, is niet óvermoedig zijn. Het is ook niet overdreven bang zijn. Maar als er een bende gewapende gekken aankomt die je (zo maar) mee willen nemen, mag je best bang zijn en vluchten. Sterker nog: dat is zeer verstandig. Als je die ervaring ook maar weer kunt loslaten. In een sessie op één thema, kan dat heel goed. De gevaarlijke gekken mogen oplossen in een groep gezellige feestvierders. Of andere vriendelijke mensen. Want die zijn, in het hier en nu, toch in de meerderheid.

Om echt in balans te zijn is vaak een inspanning nodig. Verdraagzaamheid, bijvoorbeeld, vereist draagkracht, letterlijk: dragend vermogen. En als je teveel – al of niet van anderen –  aan je fiets hebt hangen, breekt het stuur. Of de bagagedrager. De juiste wens doen, is dan nog niet zo eenvoudig. Wil je je draagvermogen vergroten? Of wil je minder aan je fiets hangen?

Balans en dragend vermogen

Hoe diep wil je graven in je rugzak? En wil je meteen het onderste eruit halen, of het op een andere plek opbergen (in het zijvak bijvoorbeeld) dan vereist dat een andere en dieper gravende aanpak. Of haal je liever het bovenste eruit? Daar kom je wel makkelijker bij. Na een sessie reïncarnatietherapie merk je soms, dat er onder dat bovenste, nog andere ladingen zitten (woede bijvoorbeeld), die nu de ruimte krijgen, om naar de oppervlakte te komen.

Een reeks sessies helpt, om (uiteindelijk) die balans te vinden en je dragend vermogen te vergroten. Beter nog: de vraag door te werken, waaróm je (bv.) zoveel aan je fiets hangt.  Als díe angel er uit is getrokken, komt persoonlijke groei meer tot stand vanuit een stabiele basis. Je fiets fietst weer! Waar naar toe? Dat is geheel aan jou. En misschien kun je daar nu ook eindelijk helemaal ‘voor gaan.’