Regressietherapie in Noord-Nederland: Friesland, Groningen, Drenthe

Regressietherapie in Noord Nederland: een overzicht na 10 jaar

Ik woon nu 13 jaar in Noord-Nederland, waarvan 10 jaar als regressietherapeut. Als Randstedeling – ik ben een Amsterdammer die na enige omzwervingen in Noord-Nederland is beland – heb ik daar nooit een seconde spijt van gehad. Friesland, Groningen en Drenthe zijn niet alleen prachtige en bijzondere provincies, ze delen ook een bijzondere band, en ieder op eigen wijze, een bijzondere cultuur.


Regressietherapie in Fryslân / Friesland, Groningen en Drenthe

Uit enquêtes blijkt vaak dat Friezen zich het meest van alle mensen in Nederland, verbonden voelen met hun provincie (Fryslân /Friesland.)  Daarna volgen, ook qua trots op de eigen provincie, Drenthe, Groningen en Zeeland. Andere provincies, zoals Noord-Holland, Zuid-Holland en Overijssel, laten een heel ander beeld zien. In Overijssel bestaat het provinciegevoel bijna niet. Daar ben je Tukker of Sallander, maar niet Overijsselnaar.” Amsterdammer of Rotterdammer. Meer dan de helft van de Nederlanders voelt zich in de eerste plaats verbonden met Nederland. In Fryslân is het provinciegevoel het sterkst van alle provincies. Taal speelt daarin een belangrijke rol, zoals in Zeeland en Limburg, waar trouwens ook veel mooie natuur is. Noorderlingen zijn vaak ook trots op hun uitdrukkingen: je komt niet ergens vandaan maar ergens weg, je gaat niet naar bed, maar op bed (en dan kom je er dus ook weer van af.)

Er is dus in Noord-Nederland iets bijzonders aan de hand. Wat? Mensen uit het Noorden zijn niet alleen trots op hun cultuur, taal en natuur, maar vooral op hun mentaliteit. Nuchter, rechtvaardig, trouw. Allemaal eigenschappen die ik vaak heb ervaren bij mijn cliënten. Familiebanden in het Noorden zijn nog relatief sterk. En ook de verbinding met de natuur trouwens, die is in het noorden nooit ver. Regressietherapie afdeling-Noord is daarmee alleen al iets bijzonders.


Friesland Groningen en Drenthe: sterke band met de voorouders

Veel van mijn cliënten uit Friesland, Groningen, Drenthe en ook Overijssel, hebben van hun voorouders een sterke wil tot overleven meegekregen, en voelen zich daar loyaal mee verbonden. Uitdrukkingen als ‘kop d’er veur’ (Drenthe) ‘dy’t net donget, dy’t net ponget’ (Friesland), ‘’t Kon minder’ (Groningen) getuigen daar allemaal van. Misschien dat dit in andere delen van het land tot het praatje heeft geleid, dat Noorderlingen ‘stug’ zouden zijn, maar daar is mij althans niets van gebleken. Wel heeft er denk ik in het Noorden voor veel mensen lang schaamte op gezeten om naar een therapeut te stappen en hulp te zoeken bij psychische problemen.

Dat is nu wel anders. Ik heb inmiddels vele honderden cliënten uit Friesland, Groningen Drenthe ongelofelijk succesvol begeleid in prachtige processen van diepe heling, transformatie en persoonlijke groei. Met hulp van regressietherapie, familie- of organisatie-opstellingen, relatietherapie of een andere vorm van diep transformerende psychische hulpverlening. Waarvan een Zielsregressie en reïncarnatietherapie niet de minst belangrijke zijn. Doordat onze voorouders in het Noorden zoveel harder moesten werken om het hoofd boven water te houden, is er in die generaties ook veel onder het tapijt geveegd

Niet-geuit verdriet

Als je je hoofd boven water moet zien te houden, is er ook niet veel tijd voor het rouwen om een doodgeboren kind, verstoorde relaties, een gedwongen huwelijk terwijl een andere partner was gewenst. De niet-geuite tranen van onze voorouders blijken, als je via regressie therapie of familie-opstellingen teruggaat in de tijd, nog diep in ons verankerd te zijn. Sommige situaties zitten helemaal vast, en dan ook meestal in je leven nu. Depressie, onuitgesproken woorden, breuken, familiegeheimen zoals incest, uitgesloten familieleden en beperkende overlevingsmechanismen werken nog steeds diep door in huidige generaties. Ook faalangst, schuldgevoelens en schaamte; angst- en paniekaanvallen, en zelfs eenzaamheid, leegte of zelfmoordgedachten kunnen teruggaan op de voorouders. Het is prachtig hoe dat soort onverwerkte gevoelens vaak in één sessie, op een diep emotionele wijze worden teruggeven aan de voorouders, waarna cliënten zich kilo’s lichter voelen.

 

 

Loslaten van lasten en tranen van de voorouders: ook steeds meer in Noord-Nederland.

Mensen uit het Noorden komen de laatste jaren dan ook meer en meer naar regressietherapie. Jongeren maar ook ouderen lijken steeds meer te voelen, dat het niet langer nodig is, om de lasten van vorige generaties op hun schouders te nemen. Maar dat ze die mogen doorwerken en loslaten. Mét respect voor het lot van de voorouders en hun tranen, die alsnog mogen vloeien. Wat in regressie therapie vaak gebeurt: diepe gevoelens van onmacht, er niet bij horen, eenzaamheid en woede, óók van de voorouders, worden door steeds meer mensen in Friesland, Groningen Drenthe, Overijssel, net als in de rest van Nederland, doorgewerkt en losgelaten. Mét kracht en kwetsbaarheid, die na na een of enkele sessies, beslist geen tegenstellingen meer zijn. De échte kracht van het Noorden schuilt in het samengaan van puurheid en kwetsbaarheid, zo blijkt uit tal van sessies regressie- en reïncarnatietherapie. Ook sjamanisme of een bepaalde vorm van spiritualiteit speelt daarbij voor velen een rol.  Ik denk ook, omdat mensen in Noord Nederland meer dan anderen van de Vikingen afstammen, en daarvan nog een sjamanistische erfenis hebben bewaard. Het woord ziel is daarbij niet meteen iets raars.

Ik ben al mijn cliënten – niet alleen uit Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, maar ook de velen die vanuit Noord-Holland, Zuid-Holland, Limburg, Brabant, Gelderland en Flevoland, en natuurlijk ook Duitsland en België, naar mij toekomen – en daar voor een sessie bij mij vaak bij familie en vrienden logeren! – bijzonder dankbaar voor hun diepe vertrouwen. In de eerste plaats in jezelf, dat je het tijd vind om ‘oud zeer’ op te ruimte op zo’n diepe, transformerende en doeltreffende manier. En daarnaast uiteraard voor jullie vertrouwen in mij, waardoor het mij steeds weer mogelijk is, met jullie ‘all the way te gaan.’ Als mens én als professioneel begeleider.

 

Previous Post

Burn-out te lijf met regressietherapie: een goede keus!

Next Post

Regressietherapie Friesland: het nieuwe normaal.