Relatietherapie en Relatiecoaching

Partnerrelaties

Bij veel mensen die in regressie gaan, blijken (ook) relatieproblemen te spelen. Vaak zitten daar andere problemen onder. Bijvoorbeeld: faalangst, schuldgevoelens, eenzaamheid en onverwerkte verlieservaringen. Deze problemen kunnen belastend zijn voor een partner of het aangaan van (nieuwe) relaties in de weg zitten. Ook worstelingen met ouders en zich herhalende patronen uit je familie, kunnen in herbeleving worden losgelaten. Net als onafgemaakte gevoelens uit je kindertijd, gevolgen van sexueel misbruik of sexuele intimidatie. Dat geldt ook voor gevoelens van ongewenst te zijn, miskramen en (pogingen tot) abortus.

Eigenwaarde

In regressie blijkt, dat veel relatieproblemen te maken hebben met gebrek aan eigenwaarde, als gevolg van traumatische of negatieve ervaringen. De deur naar de ander, gaat dan meer en meer dicht. Anderzijds weerspiegelen relaties in positieve zin hoe we in het leven staan en wat onze waarden in het algemeen zijn. Vind je jezelf waard om een partner te vinden op jouw niveau? Of ga je dat, wellicht in de loop van een regressie-traject, meer voelen? Dan straal je dat ook uit en zal je zo iemand ook zeer waarschijnlijk aantrekken. Of, zullen de tekortkomingen in je huidige relatie aan het licht komen. Maar het kan ook zijn, dat juist de mooie kanten daarvan extra in het licht komen te staan.

Persoonlijke groei in relaties

Spirituele Regressie helpt je, de onderliggende problemen in je relatieleven aan te pakken via het gewone regressietraject. In het geval van paren die in samenwerking relatietherapie willen, werk ik meestal met poppetjes om de onderliggende dynamiek aan het licht te brengen. Daarna kunnen de partners afzonderlijke regressies doen op hun eigen thema’s, waarna er weer een gezamenlijke sessie plaatsvindt. Deze werkwijze kan naar believen worden herhaald. De verdieping en op gang gebrachte transformatie, leiden meestal tot een zeer bevredigend resultaat voor beide partners. Afhankelijk van je behoefte, kan dit traject worden aangevuld met coaching op specifieke onderdelen.

Stroming en creativiteit

Maar voor wie ook op dit vlak persoonlijk wil groeien is er meer. Een gericht regressie-coachingstraject op het meer vrijmaken van de relatie-kracht in jezelf, maakt gebruik van de volgende elementen:

  1. De archetypen of oerbeelden van de Koning(in), de Strijd(st)er, de Tovenaar/Tovenares en de Minnaar of Minnares. Hierbij worden je schaduwzijden, die je verhinderen in de kracht van je ziel te gaan staan, gericht losgelaten. Bijvoorbeeld bij het archetype van de Koning(in): de tyran of het zwakke prins(es)je.
  2. Deida’s polariteiten, waarbij de mannelijke of de vrouwelijke pool in jezelf sterker kan worden. Zoals het vermogen tot overgave in de vrouwelijke pool, en het nemen van volledige verantwoordelijkheid in de mannelijke. Het gevolg is vaak meer stroming of ‘electriciteit’ t.o.v. een bestaande of mogelijke nieuwe partner.
  3. Het vinden van de balans tussen liefde en vrijheid, een belangrijk thema in partnerrelaties van nu.

In relatietherapie en /of relatiecoaching door Spirituele Regressie maak je gebruik van je onderbewuste vermogens en schakelt die gericht in. Wat betekent dat je in je relatieleven, meer in je eigenheid en meer in balans kunt zijn.