Intakeprocedure

U kunt contact opnemen via e-mail of telefoon. Intake kan direct telefonisch of per intakeformulier (dat ik per mail of post aan u stuur). Als u dit ingevuld terugstuurt, kunt u bij uw eerste afspraak ook meteen in regressie gaan. Aan deze intake-procedure zijn geen kosten verbonden.

Op verzoek kan ook een kennismakings-intake van ca. 30 min. met u worden afgesproken. Hiervoor wordt € 25,- in rekening gebracht.

Ook kunt u voor een langer traject, een intake van een volledig dagdeel afspreken. Hiervoor geldt een speciaal tarief van Spirituele Regressie: € 110,- voor een intake van twee uur of langer.

Vervolgens kan met u een afspraak worden gemaakt voor een eerste sessie. Deze kan op verzoek en uitsluitend met uw toestemming worden opgenomen, en voor u worden opgeslagen op CD of USB-stick.

Tarieven

Sessie regressietherapie, traumabehandeling of individueel consult: € 70,- per uur, met een maximum van 3 uur (€ 210,-). 

● Een sessie duurt al gauw 2 uur, incl. voor- en nagesprek.  Weinig sessies zijn  nodig voor een zeer goed resultaat, omdat we in één sessie zoveel mogelijk doorwerken. Dit uiteraard in overleg en rekening houdend met wat jij wil of kan.

Vanuit mijn professie is mijn uurtarief relatief laag. Bovendien is er een grote kans dat je zorgverzekering meebetaalt – als je een aanvullende verzekering hebt. Zie hieronder voor meer informatie.

Duo-opstelling voor partners: € 210,- voor beide partners (duur ca. 3 uur in totaal: 1,5 uur per partner). 

Zielsregressie : € 320,- per sessie – Deze duurt 4 à 6 uur.

Hartsreis: € 280,- per sessie. Deze duurt 4 à 5 uur.

● Voor afspraken na 18.00 u. en in het weekeinde, reken ik € 10,- p.u. extra.

● Alle tarieven zijn inclusief, er zijn géén bijkomende kosten.

● Als registertherapeut RBCZ ben ik niet BTW-plichtig.

● Als je minder draagkrachtig bent, is in overleg een aangepast tarief mogelijk. Op bijstandsniveau is dat € 80,- voor een ochtend- of middagsessie, als je verzekering niet meebetaalt.

● Belangrijk: één regressie heeft vaak meer effect heeft dan jaren psychotherapie!

● Een Zielsregressie is een bijzondere ervaring van verbinding, herkenning en zielsverwantschap. Je kunt er jaren op teren.

Afspraken

Afspraken worden schriftelijk bevestigd via e-mail. Afzegging graag ten minste 24 uur van tevoren, anders moet ik de kosten in rekening brengen.

Betalen kan contant of per pin (Maestro). Voor betalingen met Visa of Mastercard moet ik € 2,- aan bankkosten in rekening brengen. Het is ook mogelijk om te betalen via een tikkie of betaallink.

Ook kun je achteraf geld terugkrijgen van je zorgverzekeraar via de factuur. Zie hieronder voor meer informatie over vergoedingen.

Vergoedingen door zorgverzekeraars en werkgevers

Diverse zorgverzekeraars vergoeden een consult gedeeltelijk via de aanvullende pakketten. Spirituele Regressie wordt vergoed door meer dan 90% van de zorgverzekeraars. Let op: omdat regressietherapie vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, hoef je niet je eigen risico aan te spreken.

● De volgende links naar Zorgwijzer geven een overzicht van de vergoedingen in 2020 door de verzekeraars onder Avero Achmea. Voor regressie: Vergoedingen Regressietherapie. Voor reïncarnatietherapie: Vergoedingen Reïncarnatietherapie. Daarnaast vergoeden andere verzekeraars – zie hieronder – uw sessies bij mij omdat ik ook psychosociale zorg aanbiedt. Inmiddels is regressie- en reïncarnatietherapie, net als hypnotherapie, evidence-based wat betreft de effectiviteit.

● Je sessies bij mij kunnen ook deel vergoed worden door Menzis, Salland, OZF en ONVZ – waaronder waaronder ook VvAA en PNO-zorg – en ASR. Dit omdat ik lid ben van de coachingsvereniging VIV én voldoe aan de PLATO-eisen, die door  de verzekeraars worden gevraagd.

● Sinds 2018 ben ik tevens erkend door de RBCZ, waardoor mijn sessies ook worden vergoed door Coöperatie VGZ VGZPlus Zorgverzekering van VGZBewuztIZZIZAUnivé ZorgZEKURIZA CuraUMC, Cares Gouda en De Friesland.

● Voor 2022 geldt: Regressie- en reïncarnatietherapie wordt niet meer vergoed door de CZ-groep, maar die vergoedt wél psychosociale zorg. En daarvoor bent u bij mij bij uitstek aan het goede adres: meer dan 90% van de verzekeraars vergoeden de door mij geleverde zorg via de VIV en de RBCZ.

● Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend. Zie hiervoor de precieze polis van de verzekeraar. Voor vergoeding is belangrijk, dat de zorgverlener is aangesloten bij de beroepsvereniging NVRT  of daarnaast, in mijn geval, bij de VIV of de RBCZ.

● Begeleiding wordt soms ook vergoed via PGB of persoonsgebonden budget. Als u ondernemer bent, kunt u de kosten van coaching vaak aftrekken van de belasting.

● Werkgevers zijn vaak bereid de kosten geheel of gedeeltelijk op zicht te nemen. Bijvoorbeeld voor burn-out-preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Veel bedrijven hebben een budget voor opleidingskosten en persoonlijke of professionele ontwikkeling (talentmanagement, communicatieve vaardigheden, duurzame inzetbaarheid) van hun werknemers.

● Als u denkt aan een overstap met het oog op regressie- en reïncarnatietherapie, relatietherapie of een andere vorm van coaching/begeleiding of psychosociale zorg, raad ik aan even te puzzelen. Het kan de moeite lonen om verschillende aanvullende pakketten goed door te nemen op kosten en maximale vergoedingen per dag én per jaar.

Kwaliteit en Klachtenregeling

Als professioneel regressietherapeut en lid van mijn beroepsvereniging NVRT, die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden bewaakt, wil ik graag dat u tevreden bent over uw sessie(s). Een enkele keer kan dat anders lopen. Vanaf 1 januari 2017 kunt u dan de volgende weg bewandelen:

a. In eerste instantie komt de klacht – mondeling of schriftelijk – bij de regressie- en reïncarnatietherapeut terecht. U kunt die richten aan info@spirituele-regressie.nl of Spirituele Regressie, Oosterhoutstraat 9, 9401 NA Assen. Therapeut en cliënt proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in een gesprek tussen therapeut en cliënt er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, dan kunt u zich als cliënt wenden tot de klachtenfunctionaris. Deze weg kan wel veel langer duren.

b. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon, die niet verbonden is aan de NVRT. Hij/ zij kiest geen partij, noch voor de cliënt, noch voor de therapeut. De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat de cliënt, de therapeut en de klachtenfunctionaris samen naar een oplossing zoeken.

c. Is de cliënt ontevreden met de onder b) geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie. Deze commissie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is voor de cliënt een laagdrempelig alternatief om de stap naar de burgerlijke rechter te vermijden. De Geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen.

Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en de cliënt heeft de mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. De rechter zal een bindend advies doorgaans slechts marginaal (beperkt) toetsen. Dat houdt in dat de rechter nagaat of het advies op een juiste manier tot stand is gekomen en of het voldoende is gemotiveerd. Alleen als dit niet in orde is, zal de rechter uw zaak opnieuw beoordelen.

Voor het inschakelen van de Klachtenfunctionaris kunt u contact opnemen via deze link . Deze regeling volgt de voor alle officiële zorgverleners geldende wetgeving in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz).