Veelgestelde vragen

De kosten zijn € 60,- per uur, met een maximum van € 150,-.  Een Zielsregressie kost € 275,- of in de vorm van een Hartsreis, € 265,- .

Een gewone regressie duurt een dagdeel (meestal 2,5 uur).  Maar je kunt ook een uur langskomen voor een (karma-)coaching of een gerichte sessie van 1 uur: bv. een core-issue-sessie.

Een zielsregressie duurt 4-6 uur. Hiervoor reserveren we een volle dag (meestal vanaf 11.00 u.)

Voor een gewone sessie gebruik ik geen hypnose. We maken gebruik van een lichte trance, waarin je hier en nu-bewustzijn volledig aanwezig is. Zoals je een goed boek leest of een goede film ziet. Je houdt volledige controle over jezelf en kunt de sessie op ieder moment stoppen. Ook kun je naar de WC gaan als je dat aangeeft. Lichamelijke sensaties zoals tintelingen maar ook arm- of beenbewegingen, kun je in lichte trance gemakkelijk uitvoeren. Vaak is dat belangrijk, omdat bij het loslaten van oude emoties, soms ook een lichamelijke vastzetting daarvan wordt doorbroken. Je krijgt dan letterlijk meer stroming, en je voelt dat ook in je lichaam.

In regressies naar zielsherinneringen gebruiken we wél een diepe hypnose. Je bevindt je tijdens een zielsregressie op een diep trance-niveau: de zogenaamde thèta-fase. In tegenstelling tot de delta-fase – de hypnotische slaap, die we ook hebben als we dromen – is in de thèta-fase, ondanks de diepte, je bewustzijn volledig aanwezig. Ook hier kun je op ieder moment stoppen of aangeven, dat je naar de WC wilt.

Wat tijdens een sessie opkomt, komt voort uit je onderbewustzijn. Emoties die ooit zijn vastgezet worden nu in een sessie alsnog doorleefd. Vrijwel alle cliënten ervaren die emoties als zeer echt, en voelen zich na een of enkele sessies veel beter – omdat ze die nu kunnen loslaten. Het ‘verhaal’ bij die gevoelens is meestal niet te controleren. Bedenk daarbij, dat ook je bewuste herinnering, bijvoorbeeld aan je kindertijd, lang niet altijd klopt met de feiten. Maar wat je toen voelde, klopt vaak wel.

Regressietherapie valt heel goed te combineren met reguliere therapie op oogklachten. In een regressie gaat het om de onderliggende ladingen en de diepere laag van het probleem. Maar wat de lichamelijke gevolgen voor je zijn, is wel belangrijk. Ook is het nodig dat de gevolgen voor je worden verlicht, bijvoorbeeld door middel van oogdruppels. En, in veel gevallen, een bril of lenzen, al lossen deze de oorzaak van je slechte zicht niet op.

Ga bij onduidelijke oogklachten dus altijd eerst naar een oogarts. De behandeling onder regressie is aanvullend, maar kan preciezer worden als een oogarts een diagnose heeft gesteld. Belangrijk is wel, dat brillen of lezen niet te sterk worden voorgeschreven – wat soms helaas gebeurt.

Hoeveel sessies voor jou goed zijn, hangt af van je thema(‘s), en hoe diep je wilt gaan. Voor een heel specifiek probleem, kan één sessie soms voldoende zijn. Diepe trauma’s vragen meestal meer sessies. Als je naast het oplossen van problemen of persoonlijk groeien, ook interesse hebt in het grotere geheel, is het heel mooi om vier sessies te doen, waaronder één sessie op zwangerschap en geboorte, en af te sluiten met een zielsregressie. Dan werk je van twee kanten – het hier en nu en het grotere plaatje – en komen die twee bij elkaar in jou. Bij meer thema’s kan je ook meer sessies doen, en dan al of niet afsluiten met een zielsregressie.

Nee. Regressie-instructies bevatten zo goed als nooit de tekst om terug te gaan naar een vorig leven. Wel om terug te gaan naar de oorzaak van je probleem, of eerste keer dat je een bepaald gevoel had. Welke indrukken dan opkomen is niet van tevoren te zeggen. Regressie- en reïncarnatietherapeuten werken niet vanuit een geloof, behalve dan, dat zij geloven in de mogelijkheden van jou als cliënt, om oude gevoelens alsnog los te laten.

Dat hangt af van je verzekeraar. De meeste wel!

Klik hier op de lijst met verzekeraars die regressietherapie en reïncarnatietherapie  gedeeltelijk vergoeden vanuit de aanvullende zorgverzekering. Klik hier – bij mogelijkheden 2 en 3 – naar verzekeraars die mijn sessies  – als je een aanvullende verzekering hebt – vergoeden als coaching of psychosociale therapie.

Er zijn ook mogelijkheden om de kosten voor een sessie af te trekken van de belastingen. Zie hiervoor de pagina Intake & Tarieven, en scroll naar: Vergoedingen door zorgverzekeraars en werkgevers.

 Op doordeweekse dagen (maandag t/m woensdag) werk ik ook ‘s avonds, voor € 20,- extra per sessie. In het weekend niet. Wel kun je dan soms deelnemen aan een workshop, lezing of opstellingendag.

Nee, tenzij je naar een therapeut gaat die niet goed is opgeleid. Let er daarom op of je therapeut is aangesloten bij de nationale beroepsvereniging NVRT en / of de internationale beroepsvereniging Earth. Regressietherapie is een vak, dat je pas goed kan uitoefenen na een gedegen, jarenlange opleiding én ervaring. De NVRT bewaakt de kwaliteit van haar leden via o.a. via intervisies, en stelt aan elke therapeut strenge nascholings-eisen.

Ervaring met regressie is wel belangrijk, voor je een zielsregressie doet. Mogelijke blokkades op je pad kunnen dan eerst worden weggenomen, zodat de sessie niet overgaat in een trauma-sessie. Ook heb ik dan een beeld van je gevoeligheid voor hypnose, en kan ik je spirituele reis daarop afstemmen.

Ik adviseer daarom iedereen die in zielsregressie is geïnteresseerd, eerst bij mij een gewone regressie te ondergaan. Maar sommige mensen hebben al zo succesvol aan zichzelf gewerkt en zijn al zo vrij van trauma’s, dat een zielsregressie zonder meer mogelijk is.

Voor een zielsregressie moeten eerst een aantal vragen over de grote lijn van je leven(s) of levenservaringen worden gesteld. Als je het veld hieronder invult, stuur ik je een PDF met uitgebreidere info over zielsregressies. Hierin staat hoe je een zielsregressie kan voorbereiden. Ook kun je aangeven, of je geïnteresseerd bent in bijzondere vormen van zielsregressie, nog voorbij de ‘Life Between Lives’-methode van Michael Newton.